Fred comercial

Refrigeració nou fred subministre i montà cambres de conservació i congelació que emmagatzemen amb unes condicions de temperatura per a la correcta conservació dels productes.

Actualment la alimentació ha evolucionat cap a grans superfícies de venta (supermercat) l'aplicació del fred ha sigut bàsic per a garantir una conservació del producte.