Climatització industrial

L'eficiència energètica, l'ecologia, la fiabilitat i la major rendibilitat són els factors pels quals s'han de regir avui en dia les màquines

refrigeradores. Independentment que la unitat s'empri en àmbits industrials d'enginyeria de refrigeració, en la climatització d'edificis comercials, centres de treball o de computació, societats d'assegurances, bancs, hospitals, centres educatius: l'estalvi energètic, l'eficiència energètica i la sostenibilitat mediambiental són els elements pels quals es mesuren les unitats de refrigeració.
 

Hem seguit desenvolupant la família de productes Quantum atenent especialment aquests factors.

El cor de la Quantum és el compressor turbo radial de velocitat controlada. L'allotjament de l'eix d'impulsió es porta a terme sense oli gràcies a la tecnologia magnètica.L resultat: no es produeix cap desgast mecànic en laspiezas mòbils, i el risc d'avaries és mínim.La tecnologia integrada s'encarrega de la resta perquè el corrent d'arrencada es redueixi al mínim i es produeixi una adaptació de potència automàtica a les necessitats de fred de cada moment. D'aquesta manera, la unitat refrigeradora Quantum aconsegueix una gran eficiència energètica especialment en mitja càrrega, de manera que també la potència de retorn es veu reduïda.